VEILIG WERKEN, VANAF HET EERSTE MOMENT. JONG GELEERD IS OUD GEDAAN! ONGEVALLEN OP DE WERKVLOER
MEER DAN 1 MILJARD EURO SCHADE
VELE ARBEIDSONGELUKKEN
DUIZENDEN MANJAREN VERZUIM

Veilig werken

Veilig werken, het lijkt zo vanzelfsprekend. In de ochtend naar het werk, en aan het einde van de dag weer naar huis. Toch gaat het vaak fout. Meer dan 2500 ernstige arbeidsongelukken, waarvan 70 met fatale afloop in 2016.

 

Soms is een ongeluk precies wat de naam aangeeft, maar het kan ook andere oorzaken hebben. Te weinig kennis, tijd, middelen en ga zo maar door. Veel ongelukken kunnen voorkomen worden door anders te werken. Of te zorgen voor meer kennis en een betere voorbereiding.

 

Daarom wil Roop graag met u over veilig werken praten. Veilig werken is niet alleen een verplichting, het is een recht voor iedere werknemer. Ieder mens wil aan het einde van de werkdag weer veilig naar huis. Roop kan daar bij helpen, op een nuchtere en pragmatische manier. Niet omdat het moet, maar omdat het kan!

Wat kan Roop voor u doen?

  • Uw (arbeids)risico’s in kaart brengen
  • Inventariseren van de gevaren op de werkvloer
  • Adviseren bij gevaarlijk werk
  • Keuren van machines en gereedschappen 
  • VCA certificering en pre-audit scans
  • Meedenken over veiliger werken

 

Veiligheidsadvies

  • Pragmatisch en bruikbaar
  • Eenvoudige oplossingen
  • Advies en een helder plan van aanpak